ABA ANLÆG & ABA INSTALLATØR i Helsingør

Hos Boysen El og Teknik er vi specialiserede i ABA anlæg, automatisk brandalarmeringsanlæg, og vi har flere års erfaring med ABA i Helsingør og resten af Nordsjælland.

Brand kan udvikle sig hurtigt og medføre store skader, inden brandvæsenet når frem. Her er det vigtigt at have et velfungerende brandsikringsanlæg, som kan mindske skaderne og øge sikkerheden i jeres virksomhed eller i institutionen.

Om ABA anlæg

Et ABA anlæg er en effektiv, fleksibel og troværdig løsning når jeres bygning skal brandsikres.

Vi udfører installationen efter de opstillede sikkerhedsforhold og sikrer jer den optimale løsning. ABA anlæg er oftest tilkoblet flere detektorer, så både røg og varme kan blive opfanget.

Brandtekniske installationer består af flere ting.

Et brandsikringsanlæg kan indeholde et automatisk brandalarmanlæg, som registrerer en brand i begyndelsesfasen og afgiver alarm til brandvæsenet.

Hertil kan der være flugtvejsbelysning og et automatisk sprinkleranlæg, som med vand kan kontrollere en brand. Derudover træder ABA eller AVA varslingsanlæg til, som varsler personerne i bygningen.

Virksomheder og institutioner

Hos Boysen El & Teknik kigger vi altid på brandtekniske installationer som helhed og lægger stor vægt på at nå hele vejen rundt, for at sikrer jer den bedste løsning.

Der findes ikke to ens bygninger. Derfor er det vigtigt at få en erfaren ABA installatør til at foretage installationen.

Hos Boysen El & Teknik er vi særligt uddannede i installation af brandsikringsanlæg.

Vi har erfaring med ABA anlæg fra forskellige virksomheder og institutioner og ved, hvor det er mest fordelagtigt at placere de forskellige elementer, der indgår som en del af læsningen. Et ABA anlæg kan, alt efter behov, bestå af varslingsanlæg, brandventilationsanlæg og sprinkleranlæg.

Brandtekniske installationer kan bestå af mange forskellige løsninger. Derfor er det vigtigt, at den helt rigtige løsning skræddersyes til jeres virksomhed eller institution.

Det kan vi hjælpe med!

Vi går op i at være i tæt dialog med vores kunder gennem hele processen, og det er afgørende for os, at holde aftaler.

Jeres lokale ABA installatør i Helsingør

Boysen El & Teknik er din lokale ABA installatør i Helsingør og resten af Nordsjælland. Vi står klar til at vejlede jer, hvis I ønsker større brændsikkerhed i jeres virksomhed eller på jeres institution.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud i dag. Vi kan kontaktes på telefon: 26 70 12 20 eller på e-mail: info@Boysen-el.dk.

Vi tilbyder også: AVA | Tyverialarm | Videoovervågning