Brandtekniske installationer

Brand kan udvikle sig hurtigt og medføre store skader, inden brandvæsenet når frem. Her er det vigtigt af have et brandsikringsanlæg installeret, som kan mindske skaderne og øge sikkerheden i jeres virksomhed.
 

Hvad består brandtekniske installationer af?

Brandtekniske installationer består af flere ting. Et brandsikringsanlæg kan indeholde et automatisk brandalarmanlæg, som registrerer en brand i begyndelsesfasen og afgiver alarm til brandvæsenet.

Hertil kan der være flugtvejsbelysning og et automatisk sprinkleranlæg, som med vand kan kontrollere en brand samt AVA eller ABA varslingsanlæg, som varsler personerne i bygningen.
 

Få rådgivning hos Boysen El & Teknik

Brandtekniske installationer kan bestå af mange forskellige løsninger. Derfor er det vigtigt, at den helt rigtige løsning skræddersyes til jeres virksomhed. Det kan vi hjælpe med.

Hos Boysen El & Teknik er vi særligt uddannede i installation af brandsikringsanlæg.

Vi går op i at være i tæt dialog med vores kunder gennem hele processen, og det er afgørende for os, at holde aftaler.
 

Kontakt os

Har I spørgsmål vedrørende brandtekniske installationer, så svarer vi gerne på dem.

Ring til os på 26 70 12 20 for at høre mere om, hvad vi kan gøre for jer.